Όργανα Μέτρησης


Μηχανήματα Μέτρησης

Hexagon DEA GLOBAL Silver Performance

dea global performance

 

Μετρητικές Κεφαλές

Όλα τα μηχανήματα φέρουν μετρητική κεφαλή MP10

renishaw1